MEJDAN PRO FAUNU ANEB KOMU JSME TÍM PROSPĚLI

 

 

 

V období od června do srpna jsme uspořádali čtyři charitativní koncerty s názvem Mejdan pro faunu. První se konal v Bystřici, další v Sedlčanech v rámci městských slavností Rosa, třetí v Milevsku v krásném parku Bažantnice a poslední opět v Sedlčanech o pouťovém víkendu.

Součástí Mejdanu pro faunu byl dětský program, taneční vystoupení, vystoupení kapel, soutěže a doprovodné programy jako různé workshopy pro děti i dospělé, skákací hrad a prezentace místních podnikatelů.

Jak už název napovídá, Mejdan pro faunu byl uspořádán především proto, abychom podpořili obecně prospěšnou společnost Ochrana fauny ČR, kterou založil v roce 1998 Pavel Křížek. Od počátku byla posláním společnosti ochrana volně žijících živočichů a jejich biotopů. Na úplném začátku byla díky pomoci dobrovolníků vytvořena ze starého zahradnictví fungující záchranná stanice pro zraněné živočichy. Postupně vznikalo ekologické centrum výchovy, které se stále častěji otevíralo veřejnosti s různými výstavami, exkurzemi, přednáškami a besedami. Ochrana fauny má nyní sídlo v Hrachově u Sedlčan a stala se kulturně - společenským centrem, kde probíhají mimo jiné i odborné workshopy a semináře v oborech jako rybářství, ornitologie a včelařství.

Dalším doprovodným projektem je Motýlárium ve Voticích, které se začalo budovat v roce 2015 ve starých sklenících.
Motýlárium je věnováno pouze našim druhům motýlů. Hlavním budoucím cílem motýlária je prostřednictvím této nejnápadnější a nejoblíbenější skupiny hmyzu upozornit na plíživé negativní změny v naší krajině, které ohrožují nejen mnohé druhy rostlin a živočichů, ale i nás samotné.

Pokud jste ještě Ochranu fauny v Hrachově nebo Motýlárium ve Voticích nenavštívili, neváhejte a dojeďte se tam podívat. Čeká Vás tam opravdu hodně zajímavostí. V ekocentru Hrachov v současných dnech až do konce září probíhá zajímavá výstava Ledovcové srdce Evropy.

Jsme moc rádi, že všechny čtyři Mejdany proběhly v pohodě a my jsme si je s vámi užili ve zdraví. Každý z nich měl svoji neopakovatelnou atmosféru. Ještě jednou musíme poděkovat všem podporovatelům této akce, sponzorům, městům, Středočeskému kraji, vystupujícím, kamarádům a dalším dobrovolníkům, kteří darovali této akci své vlastní fyzické síly, svůj vlastní volný čas a svou vlastní energii. Bez nich by to nešlo.

P.K.
7.9. 2017